Jäseneksi


Jämsén-sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka on sukuun kuuluvan aviopuoliso tai leski.

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran
hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Ilmoittautumislomake löytyy sivun alareunasta. Ensin tulostamalla ja sitten täyttämällä ja skannaamalla lomakkeen voi sen lähettää sähköpostilla osoitteeseen jamsen.suku at. gmail.com tai kirjoittamalla sähköpostiin lomakkeessa pyydetyt tiedot.

Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen 15.7.2018 vahvistama jäsenmaksu, joka on 15 euroa vuodessa. Jäsenen puolison sekä alle 25 vuotiaiden lasten jäsenmaksu on 5 euroa vuodessa.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Seuran jäsenen alle 18 vuotiaat lapset voivan liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran jäsenmaksu maksetaan Jämsén-sukuseuran tilille Nordea FI68 1055 3500 0478 53 .

Maksaessasi jäsenmaksun, merkitse tekstikenttään nimesi ja sähköposti- tai postiosoitteesi.

Jämsén-sukuseuran jäsenasioita hoitaa
Heikki Jämsén, Kerava, puh. 040 721 9381