Jäseneksi


Jämsén-sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka on sukuun kuuluvan aviopuoliso tai leski.

Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran
hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Ilmoittautua voi laittamalla sähköpostia osoitteeseen  jamsen.suku(at.)gmail.com. Ilmoittautuessa pyydetään lähettämään tulevasta jäsenestä vähintään seuraavat tiedot:

1. Sukunimi (myös os.)
2. Etunimet
3. Syntymäaika ja paikka
4. Lähiosoite
5. Sähköpostiosoite
6. Puhelinnumero

Lisäksi halutessaan voi ilmoittaa seuraavat tiedot:

7. Koulutus, ammatti
8. Perheenjäsenet
9. Muu mahdollinen sukulaisuuteen liittyvä tieto, kuten sukulaisyhteys. 


Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen 15.7.2018 vahvistama jäsenmaksu, joka on 15 euroa vuodessa. Jäsenen puolison sekä alle 25 vuotiaiden lasten jäsenmaksu on 5 euroa vuodessa.

Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

Seuran jäsenen alle 18 vuotiaat lapset voivan liittyä seuraan nuorisojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioikeutta seuran kokouksissa.

Seuran jäsenmaksu maksetaan Jämsén-sukuseuran tilille Nordea FI68 1055 3500 0478 53 .

Maksaessasi jäsenmaksun, merkitse tekstikenttään nimesi ja sähköposti- tai postiosoitteesi.

Jämsén-sukuseuran jäsenasioita hoitaa
Heikki Jämsén, Kerava, puh. 040 721 9381